Tidligere artikler

 

Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Byggekostnadsprogrammet er gjennomført fra 2005-2010 som et tett samarbeid mellom næringens virksomheter, myndighetene og forsknings- og utdanningsmiljøene. Formålet har vært å skape et kompetanseløft på kritiske områder, både for næringen, for forbrukere og for alle som arbeider med byggsektoren i Norge. Resultater fra 39 prosjekter ligger her på nettstedet til bruk for virksomheter og enkeltpersoner som vil forbedre seg og som vil utvikle løsningene videre. Her kan du laste ned sluttrapportene og generell informasjon om hvert av prosjektene eller hente det frem gjennom hvert av fokusområdene.

sluttrapporter

Våre 3 fokusområder

Bedre kundekompetanse

Her finner du prosjekter som har som mål å øke kompetansen hos engangs- og flergangsbyggherrer og hos forbrukere generelt. Det fokuseres på kompetanse om hva som er gode og ”riktige” bygg og hva som er viktig for byggherren i byggeprosessen.

Økt produktivitet

Her finner du prosjekter som har som mål å øke effektiviteten og redusere feil og problemer som skjer i alle deler av byggeprosessen.

Bedre ledelse og ansvarlig- gjøring i alle ledd

Her finner du prosjekter som har som mål å øke kvaliteten på lederskap og holdninger, og som skal forsterke endringsevne og læringsevne i bedriftene og hos den enkelte.

Byggfeil from Øystein Haugerud on Vimeo.

Lean from Øystein Haugerud on Vimeo.